Nieuw inzicht

Wat is jouw inzicht in traditioneel Larp?

In mijn boek ‘Live action Role-Playing, de spel, het drama en de beleving’ word je gevraagd om inzichten aan te leveren die bijdragen aan het streven om de beste beleving met traditioneel Larp te creëren.

Geef hiernaast je inzicht door. Graag één inzicht per keer invullen.

Wat gebeurt er met je inzicht? Alle inzichten worden beoordeeld. De inzichten die nog niet zijn vermeld in het boek en die een bijdrage leveren, worden hieronder weergegeven. Daarnaast krijgen ze een plaats in het vervolg op ‘Live action Role-Playing, de spel, het drama en de beleving’De indieners van inzicht nummer 100 en elke 5e inzicht daarna ontvangen een toegangskaart* tot een door IntoTheMirror georganiseerde Real Life Game.

*Deze prijs is niet inwisselbaar voor een vervangende waarde in geld.

Nieuwste inzichten

100. Wat is jouw inzicht?

100. Wat is jouw inzicht?

Hier kan jouw inzicht komen te staan. En je krijgt voor je inspanning tevens een beloning! Gratis deelname aan een door IntoTheMirror voor de inzenders georganiseerde Real Life Game.

Lees meer
99. Een Larp spel managen als een project

99. Een Larp spel managen als een project

Het organiseren van een Larp evenement kan gezien worden als het managen van een project. Elk evenement is uniek, maar over de wijze waarop een Larp spel wordt georganiseerd, kan wel iets algemeens worden verteld. Op deze wijze hoeft niet telkens het wiel opnieuw te worden uitgevonden. Daarnaast kan worden geleerd van ervaringen en lessen uit het verleden en kunnen fouten die anderen maakten worden voorkomen.

Lees meer
68. Classificatie van type spelers

68. Classificatie van type spelers

Beter is een indeling te hanteren zonder een waardeoordeel. Sinds 2000 zoeken Nordic Larpers naar een manier om het spel te classificeren. De ‘Three Way Model’ (Bøckman, 2003) is een van de eerste modellen die nog steeds in gebruik is.

Lees meer
1.    Voorwaarden om te komen tot spelen

1.    Voorwaarden om te komen tot spelen

Maslow rangschikte in de ‘Piramide van Maslow’ de volgens hem universele behoeften van de mens. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst worden, nadat de lager geplaatste behoeften zijn bevredigd. Om te kunnen spelen, is het belangrijk dat de deelnemers zich veilig voelen.

Lees meer

Jouw inzicht

1 + 8 =

Translate»